Örebro Läns Taxklubb

Nya Medlemmar

Här kan du läsa mer om hur du ska göra för att bli medlem och vart du ska vända dig om du har frågor angående ditt medlemskap!

Vill du bli medlem i Svenska Taxklubben så kan du ringa, faxa eller skriva till:

Svenska Kennelklubben

Medlemsregistret, 163 85 SPÅNGA

Fax: 08-795 30 40

OBS! Ange "Svenska Taxklubben"

Medlemsavgiften är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem.
SVTK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. första månaden när du betalar.

  • Som medlem är du berättigad att starta på svenska och norska taxklubbarnas och deras lokalavdelningars utställningar och prov.
  • Du får också tidningen TAXEN som utkommer med 5 nummer/år varav ett dubbelnummer.
  • Du får rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben, hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.
  • Du får tillgång till olika aktiviteter som klubben anordnar. Läs mer om dom här.