Aktiviteter

Drevprov

Drevprov


Drevprovskommitté

Jan-Åke Nässén Sammankallande

076-051 99 85

Claes Strömberg

070-517 65 68

Tomas Andersson

070-574 69 34

Tommy Eklund

070-51 15 04

Göran Mejsjö

070-6409861

Kontakt uppgifter till domare i ÖLTK.
Tryck HÄR

Förklaringstext till de reviderade Drevprovsreglerna: Våra nya/reviderade Drevprovsregler är godkända av SKK/JhK och gäller fr.o.m. 2017-07-01 – 2022-06-30. Dokument där SvTKs förändringar kontra SKK/JhKs krav på ändringar finns redovisade. SvTKs förändringar är baserade på inskickade synpunkter från remissomgångarna i lokalklubbarna, samt från drevprovskonferensen i april 2016.

"Varför ska jag starta min tax på jaktprov? Jag vill ju bara jaga med min hund?" Det finns många goda skäl att starta sin hund på jaktprov. Det är viktigt för aveln - nästa gång du ska köpa en jakthund bygger aveln på hundar som har startat på jaktprov och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

Anmälan – avgifter

En ny anmälningsblankett för anmälan till utställning och samtliga provformer har publicerats. Efter 2018-05-25 måste denna nya blankett användas för att anmälan ska vara giltig då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

ÖLTK:s Drevprov
 • Plats: Örebro Län
 • Anmälan senast: 6/11
 • Anmälan till: Tomas Andersson
       Fältvägen 8 694 36 Hallsberg
       Tel: 0705746934
       Mail:tomas.s.andersson@telia.com
 • Startavgift: 300kr till Bankgiro 5463-6691
       Betalas vid anmälan
 • Övrigt 200kr i arvode till domaren på plats
 • Plats: Örebro Län
 • Anmälan senast: 1/1
 • Anmälan till: Tomas Andersson
       Fältvägen 8 694 36 Hallsberg
       Tel: 0705746934
       Mail:tomas.s.andersson@telia.com
 • Startavgift: 300kr till Bankgiro 5463-6691
       Betalas vid anmälan
 • Övrigt 200kr i arvode till domaren på plats
 • Anmälan senast: 7 dagar innan start
 • Anmälan till: Göran Mejsjö
       Diskusvägen 5 69154 Karlskoga
       Tel: 07066409861
       Mail:mejsjog@gmail.com
 • Startavgift: 300kr till Bankgiro 5463-6691 betalas vid anmälan
 • 200kr samt reseersättning till domare tillkommer på plats före start

Kontakt

Tomas Andersson