Aktiviteter

Viltspårprov

ASKERSUNDSPROVET HÖST ORDINARIE PROV 

Går av stapeln den 15-17/9 2023 med ökl i skogarna runt Askersund, Skyllberg, N.Hunna, Laxå och Karlskoga. Endast Anlagsprov den 15/9 och Öppen klass den 16-17/9. 

Sista anmälningsdag är 3/9 2023

Pris: 300kr som betalas in på Bankgiro: 5463-6691, ange hundens reg nr samt spår, samt 200kr till domaren på plats.

  • Alla raser är välkomna dock har ÖLTK:s medlemmars taxar förtur vid många anmälningar
  • Proven är fördelade på 3 dagar och endast Anlagsprov på fredagen.
  • Prisutdelning sker på söndagen!
  • De som reser långt får gå provet på söndagen eftersom prisutdelningen är då.
  • Glöm inte att anmäla din hund om du tänkt starta!
  • Anmälan sker på denna sidan nedan. Till vänster om Online anmälan högst upp grön ruta pdf fil, använd den!
  • Upplysningar kontakta Charina pettersson 073-6369443 viltspårskommitén

Anmälan till ett ordinarie prov är poänggrundande för kvalificering till sm

Viltspårprov


V.Spårkommitté

Charina Pettersson Sammankallande
073-636 94 43

Tommy Wågemo
070-0339253

Kontakt uppgifter till domare i ÖLTK.
Tryck HÄR

"Varför ska jag starta min tax på viltspårprov? Jag vill ju bara spåra med min hund?" Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, och taxar i synnerhet. Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage fyller en synnerligen viktig funktion, då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt vid jakt eller trafikolycka. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Likaså vid påkörning av vilt då detta sprungit till skogs, är vältränade viltspårhundar ovärderliga resurser att kalla in.

Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett för anmälan till samtliga provformer från 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).  Anmälningsblankett  fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Spårsäsongen sträcker sig över hela året om vädret tillåter det. Årets sista anmälningsdag är 30Nov.

Anmälningsavgift återbetalas ej om avanmälan kommer in senare än 24timmar före provstart.

Bg 5463-6691 Ange hundens reg. nr samt spår

  • Ordinarie prov: 300kr + 200kr till domaren
  • Rörligt prov: 300Kr + 200kr till domaren
  • Anmälan: Charina Pettersson 073-6369443
Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!


ÖLTK`S Ordinarie Viltspårsprov

Askersundsprovet Vår: Hålls i Maj och gäller bara Öppen Spår

Plats: Runt Askersund

Anmälan till: Charina Pettersson

Askersundsprovet Höst: Hålls i September och gäller både Anlag och Öppet Spår

Plats: Runt Askersund

Anmälan till: Charina Pettersson

Anmälan till ett ordinarie prov är poänggrundande för kvalificering till SM

Kontakt

Charina Pettersson