Aktiviteter

Viltspårprov

Viltspårprov


V.Spårkommitté

Charina Pettersson Sammankallande
073-636 94 43

Jennifer Karlsson

073-767 26 04

Kontakt uppgifter till domare i ÖLTK.
Tryck HÄR

"Varför ska jag starta min tax på viltspårprov? Jag vill ju bara spåra med min hund?" Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, och taxar i synnerhet.
Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt.
Ett tränat viltspårekipage fyller en synnerligen viktig funktion, då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt vid jakt eller trafikolycka. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Likaså vid påkörning av vilt då detta sprungit till skogs, är vältränade viltspårhundar ovärderliga resurser att kalla in.

Anmälan – avgifter

En ny anmälningsblankett för anmälan till utställning och samtliga provformer har publicerats. Efter 2018-05-25 måste denna nya blankett användas för att anmälan ska vara giltig då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Spårsäsongen sträcker sig över hela året om vädret tillåter det. Årets sista anmälningsdag är 30Nov.

Anmälningsavgift återbetalas ej om avanmälan kommer in senare än 24timmar före provstart.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

ÖLTK's Viltspårprov
 • Provdatum: 11-12/5 (Endast Öppen klass)
 • Plats: Örebro Län
 • Anmälan senast: 1/5
 • Anmälan till: Charina Pettersson
       Ängatorp Ängen 318 696 91 Askersund
       Tel: 073-636 94 43
       Mail:norra.hunna@telia.com
 • Startavgift: 200kr till Bankgiro 5463-6691 eller Swish 1235648597
       Ange hundens reg.nr samt spår
       Betalas vid anmälan
 • Övrigt 300kr i arvode till domaren på plats
 • Provdatum: 14-15/9 samt 13/9 (Endast anlag)
 • Plats: Örebro Län
 • Anmälan senast: 1/9
 • Anmälan till: Charina Pettersson
       Ängatorp Ängen 318 696 91 Askersund
       Tel: 073-636 94 43
       Mail:norra.hunna@telia.com
 • Startavgift: 200kr till Bankgiro 5463-6691 eller Swish 1235648597
       Ange hundens reg.nr samt spår
       Betalas vid anmälan
 • Övrigt 300kr i arvode till domaren på plats
 • Anmälan senast: 5 dagar innan start
 • Anmälan till: Charina Pettersson
       Ängatorp Ängen 318 696 91 Askersund
       Tel: 073-636 94 43
       Mail:norra.hunna@telia.com
 • Startavgift: 200kr till Bankgiro 5463-6691 eller Swish 1235648597
       Ange hundens reg.nr samt spår
       Betalas vid anmälan
 • 300kr samt reseersättning till domare tillkommer på plats före start

Anmälan till ett ordinarie prov är poänggrundande för kvalificering till SM

Kontakt

Charina Pettersson