Aktiviteter

Utställning

Utställning


kommitté

Linda Levin Sammankallande

070-731 56 89

"Varför ska jag visa min tax på utställning? Jag vill ju bara ha min hund till sällskap?" Det finns många goda skäl att visa sin hund på utställning. Det är viktigt för aveln - nästa gång du ska köpa en rashund bygger aveln på hundar som har visats på utställning och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

Anmälan – avgifter

En ny anmälningsblankett för anmälan till utställning och samtliga provformer har publicerats. Efter 2018-05-25 måste denna nya blankett användas för att anmälan ska vara giltig då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till utställning, även WCC skall uppvisas för arrangör om hunden tävlar i jaktklass.

 

OBS! Anmälningsavgifterna gäller inom Taxklubben. SKK kan ha andra avgifter. Viktig notering! Fr.o.m. 2017: Även om din hund har erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass eller championklass, efter anmälningstiden har gått ut, så får den inte byta klass vid utställningen utan måste deltaga i den klass som den är anmäld i.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

ÖLTK:s Utställningar
 • Plats: Örebro, Brukshundsklubben
 • Datum: 25/5
 • Domare: Kjell Lindström (Samtl.)
 • Anmälan senast: 17/5
 • Anmälan till: SKK.se Insternetanmälan
 • Startavgift:
  • Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån (inofficiell) 200kr (gratis för klubbens medlemmar).
  • Juniorklass (9-18 mån) 350kr.
  • Unghundsklass (15-24 mån) 350kr.
  • Jaktklass (från 15 mån + jaktmerit) 350kr.
  • Öppenklass (från 15 mån) 350kr.
  • Championklass 350kr.
  • Veteranklass (från 8 år) 200kr.
   Betalas till Bankgiro 5463-6691 vid anmälan
 • Plats: Fjugesta, Hackvad
 • Datum: 19/10
 • Domare: Susanne Segersten (Samtl.)
 • Anmälan senast: 5/10
 • Anmälan till: SKK.se Insternetanmälan
 • Startavgift:
  • Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån (inofficiell) 200kr (gratis för klubbens medlemmar).
  • Juniorklass (9-18 mån) 350kr.
  • Unghundsklass (15-24 mån) 350kr.
  • Jaktklass (från 15 mån + jaktmerit) 350kr.
  • Öppenklass (från 15 mån) 350kr.
  • Championklass 350kr.
  • Veteranklass (från 8 år) 200kr.
   Betalas till Bankgiro 5463-6691 vid anmälan